Vergunningen


vergunning

Een uiting of uitingen, ongeacht wat, vereist veelal een vergunning van de overheid, de zogeheten ‘reclamevergunning’. Dit staat geheel los van precariorechten *. De basis voor de mogelijkheden vormt het bestemmingsplan van de gemeente waar de bouwlocatie is gelegen. In een aantal gevallen kan vergunningsvrij gemonteerd worden. Wij kunnen u over al deze mogelijkheden vakkundig adviseren, evenals de schetsen maken voor aanvraag. Als uw wensen buiten de grenzen van het bestemmingsplan vallen kunnen we in sommige gevallen in nauw overleg met een gemeente hier een aparte procedure voor volgen. Soms is er vergunning van een provincie of waterschap nodig. Ook in het overleg met deze instanties hebben we ruime ervaring.

precario

* Onder de naam precariobelasting of precariorechten kan door een Nederlandse gemeente of een openbaar lichaam BES een belasting worden geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond/provinciegrond (artikel 228 Gemeentewet/artikel 222c Provinciewet) of grond van het openbaar lichaam (artikel 60 FinBES). Hierbij moet worden gedacht aan een winkeluitstalling en allerlei andere voorwerpen die op straat te vinden zijn.Ook het terras van een café valt er onder. Minder bekend is dat ook voor erkers, luifels, uithangborden en andere uitbouwsels aan bedrijfspanden de belasting is verschuldigd. Voor wat betreft voorwerpen onder voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond kan worden gedacht aan pijpleidingen,elektriciteitskabels, buizen en funderingen.

IMG_1604 2